Svatoignácká
schola
Rytmig

Videa

Trocha statistik

Poslední odehrané
 1. Chci oslavovat
 2. Zůstaň
 3. Mou cestu v rukou máš
 4. Dar z Tvých darů
 5. Rozsévač
Nejhranější za poslední rok
 1. 6xDveře (Turn Your ear to me) (Žalm 31)
 2. 5xZkroušeným a pokorným (Žalm 51)
 3. 4xMajesty (Here I am)
 4. 3xDixovo proprium 1. Na krok svůj nevidím
 5. 3xNikdy nekončící milost
Nejhranější celkem
 1. 10xÓ, Pane, otevři mé rty
 2. 10xHledám tvoji tvář (Chci jít za tebou)
 3. 10xVoláme Tě, Duchu svatý
 4. 10xVzývám Tvoje svaté jméno
 5. 9xPřijmi, Pane