Svatoignácká
schola
Rytmig

Videa

Trocha statistik

Poslední odehrané
 1. Ať požehnán je Bůh (Blessed be Your name)
 2. Jehošua (Hospodin je spása)
 3. Confitemini Domino (Svěřte se Pánu)
 4. Neseme, Pane, chléb a víno
 5. Tvé jsme my (Tví jsme my)
Nejhranější za poslední rok
 1. 6xDveře (Turn Your ear to me) (Žalm 31)
 2. 4xMajesty (Here I am)
 3. 4xZvěstuj dál Boží lásku (Manila 1995)
 4. 4xDary
 5. 4xKdo jde za Tebou (Žalm 1)
Nejhranější celkem
 1. 11xVzývám Tvoje svaté jméno
 2. 10xÓ, Pane, otevři mé rty
 3. 10xHledám tvoji tvář (Chci jít za tebou)
 4. 10xVoláme Tě, Duchu svatý
 5. 9xAť požehnán je Bůh (Blessed be Your name)